Test VMware/vSphere i skyen

VMware i skyen

Bruker du VMware i datasenteret? Det betyr ikke at du må kjøre virtuelle maskiner på annen hypervisor dersom du flytter disse til skyen? IBM Cloud gir deg anledning til å sette opp ditt eget VMware og vSphere miljø. Det betyr at du kan fortsette å kjøre VMware i skyen slik du gjør i ditt eget datasenter. Med en fast lisenspris per CPU er det en rimelig løsning.

VMware miljøet kan utvides til å omfatte vSAN og NSX. Alle disse løsningene er tilgjengelig i IBM CLOUD Oslo sitt datasenter.