Cloud prosjekt – en omvendt pyramide

OnPremise vs Cloud

Det finnes utallige modeller og teorier for å gjennomføre dataprosjekter. Målet er enkle prosjekter og kort gjennomføringstid. Spørsmålet er om Cloud er et hjelpemiddel for å nå disse målene?
Det tradisjonelle dataprosjektet.
Tradisjonelle dataprosjekter har pyramidens form. Starten av prosjektet omfatter beskrivelse av arkitekturen man skal etablere. Arkitektarbeidet gjøres gjerne som presale arbeid fra en eller flere leverandører. Feil som oppstår i denne fasen blir kostbare å rette opp senere i prosjektet. Basert på arkitekturen utarbeides design som er en detaljert funksjonsbeskrivelse av de elementer som skal på plass i implementeringsfasen. Implementeringen tar tid, krever stor nøyaktighet og koster mye penger.
Cloud prosjektet.
Fordelen med et cloud prosjekt er at komponentene som utgjør løsningen er på plass og kan leies. Man slipper etableringskosten, investeringsrisikoen og ikke minst etableringstiden. Cloud reduserer to av de største risikoene ved dataprosjekter. Reparasjon av feilvalg tidlig i prosjektet er billigere fordi det ikke er feilinvestert og raskere fordi man bestiller en ny tjeneste som erstatning. Implementeringsfasen kan minskes dramatisk både med hensyn til tid og ressursbruk.
Den omvendte prosjekt pyramiden.
La oss se på et eksempel. En norsk kunde hadde en avdeling i Singapore og ønsket en infrastruktur som knyttet kontorene sammen og gav like god service til alle brukere. Utarbeidelse av arkitekturen tok 4 kalenderuker. Resultatet ble et datasenter i Europa og et datasenter i Singapore knyttet sammen på et samband med kapasitet og hastighet. Trafikken i begge datasentrene ble styrt via eksisterende nettverksteknologi (VPN, Router og Brannmur). Utarbeidelse av design i løsningen tok en kalenderuke. Deretter gikk man i gang med å etablere infrastrukturen i skyen basert på tilgjengelige tjenester. Det arbeidet var gjennomført på en dag.
I et tradisjonelt dataprosjekt ville implementeringen tatt måneder med betydelig investeringsrisiko.