Cloud prosjekt – en omvendt pyramide

OnPremise vs Cloud

Skyen gjør dataprosjekter enklere og raskere å gjennomføre. Samtidig reduserer de risikoen for feilinvesteringer.
Det tradisjonelle dataprosjektet.
Tradisjonelle dataprosjekter har pyramidens form. Starten av prosjektet omfatter beskrivelse av arkitekturen man skal etablere. Arkitektarbeidet gjennomføres som presale arbeid fra en eller flere leverandører. Ulempen er t feil som oppstår i denne fasen blir kostbare å rette opp senere i prosjektet. Basert på arkitekturen utarbeides design som er en detaljert av de komponenter som må kjøpes inn og installeres . Implementeringen tar tid, krever stor nøyaktighet og koster mye penger.
Cloud prosjektet.
Fordelen med et cloud prosjekt er at komponentene som utgjør løsningen er på plass og kan leies. Man slipper etablerings kosten, investeringsrisikoen og ikke minst etableringstiden. Cloud reduserer tre av de største risikoene ved dataprosjekter. Reparasjon av feilvalg tidlig i prosjektet er billigere fordi det ikke er feilinvestert og raskere fordi man bestiller en ny tjeneste som erstatning. Implementerings fasen kan minskes dramatisk både med hensyn til tid og ressursbruk.
Den omvendte prosjekt pyramiden.
La oss se på et eksempel. En norsk kunde hadde en avdeling i Singapore og ønsket en infrastruktur som knyttet kontorene sammen og gav like god service til alle brukere. Utarbeidelse av arkitekturen tok 4 kalenderuker. Resultatet ble et datasenter i Europa og et datasenter i Singapore knyttet sammen på et samband med tilstrekkelig kapasitet og hastighet. Trafikken i begge datasentrene ble styrt via eksisterende nettverks teknologi (VPN, Router og Brannmur). Utarbeidelse av design i løsningen tok en kalender uke. Deretter gikk man i gang med å etablere infrastrukturen i skyen basert på tilgjengelige tjenester. Det arbeidet var gjennomført på en dag.
I et tradisjonelt dataprosjekt ville implementeringen tatt måneder med betydelig investeringsrisiko.