Hjelp – server ut av service!

Datarom

Dataservere har som alt vi konsumerer en begrenset holdbarhet. Behovet for å skifte teknologi er ikke bare drevet av ønsket om nye gadgets og flere lys på maskinen. Det er nødvendig for å utvikle forretningen. Teknologien skifter fra rollen som støttefunksjon til å drive nye forretningsmuligheter. Denne utviklingen ser vi rundt oss hele tiden. Informasjon knyttet til produktet blir en like viktig verdiskapning som selve produktet. Veksten i ting (produkter) som kobler seg på internett er langt større enn antall mennesker. Utviklingen i Internett Of Things (IOT) er eksplosiv.

Kjøpe eller leie?
Derfor er det ikke så lurt å kjøpe nytt datautstyr som erstatning for det gamle. Utvikling av behovet for datautstyr er ikke slik det var når teknologi var en støttefunksjon. Det er vanskelig å gjøre innkjøp som binder deg 3 til 5 år fremover. Kjøper du datautstyret binder du kapital og reduserer evnen til å tilpasse deg endrede forutsetninger. Det blir vanskeligere å møte raske kapasitetsendringer, utnytte teknologiske muligheter og komme raskt ut i markedet.

Hvorfor leie datakraft?
Datakraft kan leies.Og den kan leies pr måned eller pr time. Det er ikke nødvendig å binde deg til uttak hvor skalering opp og ikke minst ned er vanskelig. Leie av datakraft gir deg tilgang til ny teknologi og garanterer oppe tider. Selv om du skal ut i skyen er det mulig å kjøre uten store endringer. Tilbudet i skyen er differensiert.