Gjør som EVRY og IBM – lei datarom i skyen

Gjør som EVRY og IBM

I 2016 åpnet det første globale sky baserte datasenteret i Norge. Det knytter Norge direkte inn i en verdensomspennende datasenter- og nettverks struktur. På samme måte som det bringer N orge til verden så bringer det verden til Norge. Det gir norske bedrifter lettere tilgang til å konkurrere i andre verdensdeler. Samtidig blir det norske markedet mer tilgjengelig for utenlandske selskaper og deres servicekonsepter.

Hvorfor skal du gjøre som EVRY og IBM?
Både IBM og EVRY startet etableringen av sine egne skyløsninger. IBM med SME (Smart Cloud Enterprice) konsept og EVRY startet sitt Future Proof prosjekt.
I den globale verden måtte IBM endre strategi fra egen utvikling til å kjøpe seg et selskap som hadde en løsning de kunne bygge videre på. Kjøpet av SoftLayer i juli 2013 var smart og nødvendig. SoftLayer ga IBM en infrastruktur og en forretningsmodell til å utvikle sin skytjeneste. Det er fundamentet for utvikling av skytjenester IBM gjennomfører høyere opp i NIST (National Institute of Standards and Technology) sine tjenestelag. Kjøpet av SoftLayer var  nødvendig for at IBM skulle henge med i kappløpet.
EVRY som en regional nordisk aktør nedla veldig mye kapital, arbeid og kompetanse i Future Proof konseptet før den nye ledelsen aksepterte status og sourcet sin driftsdivisjon til IBM. Derved fikk de også tilgang til IBM Cloud sin teknologi i Norge. Et norsk datasenter var viktig for EVRY som arbeider mot kundegrupper hvor lokaliseringen av dataene er viktig.

Spørsmålet er hvordan?
Diskusjonen om hensiktsmessigheten av en skybasert infrastruktur er over. 4Q i 2015 markerte et paradigme skifte ved at nominell kroneverdi investert i skytjenester overgikk investeringen i tradisjonell IT. Derfor er ikke spørsmålet for bedrifter som ønsker å beholde konkurransekraft om de skal i skyen, men hvordan de gjør det og hvor fort de gjør det. Historien om IBM og EVRY bør fortelle alle at de skal leie og ikke eie sin fremtidige skybaserte infrastruktur.