Bruker du VMware?

Bruker du VMware

VMware er den desidert mest utbredte hypervisoren i Norge. Den er installert i de fleste datarom og kompetanse finnes i de fleste dataavdelinger. Behovene til sikkerhet og stabile driftsmiljøer krever at mange etter hvert etablerer mer enn ett datasenter gjerne hos en av de store datasenter leverandørene. Samtidig tas også skyløsninger i bruk som services innenfor stadig nye områder. Den nye måten å konsumere teknologi styrt av forretningsbehov utfordrer alle tradisjonelle datasystemer. Behovet for fleksibilitet også i den tradisjonelle infrastrukturen vokser og det kan være utfordrende å få til selv for store aktører.
SoftLayer har et tilbud som gjør det mulig å etablere et datasenter nummer to med minimale investeringer og maksimal fleksibilitet. Datasenteret kan bruke den hypervisoren du allerede benytter. For norske kunder som i hovedsak benytter VMware omfatter tilbudet installasjon og fleksibel leie av lisenser til en svært gunstig kostnad.
Cloudwalker forhandler og tilrettelegger SoftLayer løsningen for deg.