Kostnader og skytjenester

Faktura

Bruk av skytjenester gir økonomisk fleksibilitet ved bruk av datatjenester. Ingen er i tvil om at det er en stor fordel. Imidlertid er det mange som opplever uoversiktlige fakturaer og føler behov for bedre kontroll over kostnadene ved bruk av skytjenester. Dersom fleksibelt forbruk av en tjeneste skal bli en fordel må forbruket av tjenesten må kunne kontrolleres.
Cloudwalker har administrativ tilgang til IBM SoftLayer som gjør det mulig tilrettelegge for administrasjon av ressurser og oppfølging av fakturering i samarbeid med den enkelte kunde. Vi sørger for at kostnadene belastes de som forbruker.