5 punkter for IoT strategi

IOT

Smarte produkter tilbyr et rikt sett av mulighter for verdiskapning og vekst. Men å gripe mulighetene er ikke uten utfordringer. Noen av de største strategiske risikoene er:

Tilby funksjonalitet som kunden ikke vil betale for. At en funksjon er mulig betyr ikke at den har verdi for en kunde. Å legge på flere muligheter kan medføre at verdien minsker fordi kompleksiteten ved bruk øker.
Undervurdere risiko for sikkerhet og personvern. Smarte koblede produkter åpner nye veier til bedriftens systemer og data. Det krever øket sikkerhet for nettverk, enheter og sensorer sammen med behov for kryptering av informasjon.
Ikke forutse nye konkurranse trusler. Nye konkurrenter vil tilby produkter med smarte, koblede egenskaper og service baserte forretningsmodeller. Disse kan utvikle seg raskt og endre konkurransen i bransjen.
Vente for lenge med å starte. Å bevege seg for sakte åpner for eksisterende og nye konkurrenter til å få fotfeste, ved å samle og analysere data og lære seg forretningen.
Overvurdere intern kapasitet. Et skifte til smarte, tilkoblede produkter vil etterspørre nye teknologier, kunnskap og prosesser gjennom verdikjeden (for eksempel big data analyser, programutvikling og drift). Det er viktig med et realistisk overslag over hvilken kunnskap og hvilke kapasiteter som utvikles internt og hvilke som kjøpes fra nye partnere.