Cloudwalker hjelper deg i gang med IBM Cloud.

admin-ajax

Cloudwalker har arbeidet med IBM Cloud siden starten. Vi gjør aktivering og opplæring, lager arkitektur og utarbeider løsningsdesign. Vi implementerer løsningen i IBM Cloud sammen med deg.

Dersom du trenger bistand til å komme i gang, hjelper vi deg med etablering av IBM Cloud-konto og utprøving av IBM Cloud sine tjenester.

Forbered deg til etableringen av det første, globale datasenteret i Norge.
IBM Cloud etablerte datasenter på Fet utenfor Oslo. Dette gir deg som kunde eller partner en unik mulighet til å levere sky tjenester i og ut fra Norge, fra en ledende global aktør. Du kan starte nå og være posisjonert når etableringen er på plass.

Cloudwalker er lokal kompetanse med global leveranse. Vi tilrettelegger med norske avtaler, support og fakturering i norske kroner.

Om Cloudwalker
Cloudwalker AS er et norsk selskap som er spesialisert på bruk av skyteknologi. Selskapet leverer rådgiving om bruk og implementering av skytjenester. Selskapet har erfaring og kompetanse på løsninger fra IBM Cloud. Cloudwalker hjelper deg til å ta i bruk løsninger fra skyen på en trygg måte. Vi gir deg lokal kompetanse med global leveranse.

Vennlig hilsen,

——————————————————————————–
Paul Are Angell Killie
Salg og daglig leder
Mobil: +47 9300 5769
Epost: paul.killie@cloudwalker.no
På Twitter: @paulakillie

CLOUDWALKER AS, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen, Norway