Med skytjenester kom det usynlige problemet «shadow IT». Slik kan du løse det

– Er det én ting jeg er sikker på, så er det at bedriftene ikke har oversikt over hvor omfattende dette egentlig er, sier sikkerhetsekspert Per Thorsheim.

– Det er mye snakk om at sikkerhet i skytjenester er en utfordring. Men min påstand er at riktig bruk av skyteknologi vil lede til mer sikkerhet. For de fleste norske selskaper vil en større, profesjonell skyleverandør ha en langt større evne til å gjennomføre sikkerhetstiltak. De har pengene, resursene og kapasiteten til å gjøre så mye mer. Både fysisk og digitalt, sier (Paul Are A.) Killie, (daglig leder i Cloudwalker AS).

Les hele annonseartikkelen, som er skrevet at Story Labs, på digi.no på følgende adresse:
http://www.digi.no/storylabs/med-skytjenester-kom-det-usynlige-problemet-shadow-it-slik-kan-du-lose-det/193040

Hvis annonseartikkelen ikke lenger er på digi.no, så kan du laste ned en PDF-kopi her:
https://fildeling.cloudwalker.no/f/fca3f7f739/?dl=1