Opptak fra vårt webinar om EVRY, IBM og SoftLayer-avtalen 8. oktober 2015

Dagens Cloudwalker-webinar om EVRY, IBM og SoftLayer-avtalen er nå tilgjengelig i to formater – henholdsvis for streaming og nedlasting.

Streaming fra YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=h429hvHqF44

Nedlasting fra Cloudwalker fildeling:
https://fildeling.cloudwalker.no/f/100ee49c70/

For mer informasjon – kontakt oss.