Mørketallsundersøkelsen 2014 og ekstern deling av informasjon

Mørketallsundersøkelsen er en årlig rapport om datasikkerhet som utgis av Næringslivets Sikkerhetsråd. Undersøkelsen påpeker økning i  andelen virksomheter som slipper utenforstående inn i interne nett og IT-systemer

«Det er en tydelig trend at samarbeidspartnere og leverandører i stadig større grad får tilgang til virksomhetens interne nett og IT-systemer utenfra. I 2010 svarte 1 av 3 at dette var tilfelle, mens i år svarer nesten halvparten bekreftende på dette spørsmålet.»

Cloudwalker Fildeling gir fleksible løsninger på deling av informasjon (filer) med eksterne.

  • Informasjon i mapper eller filer kan deles med eksterne med passord og tidsbeskyttelse.
  • Innenfor en fildelingstjener kan brukere organiseres i grupper.  Informasjon (filer) lagres i bibliotek hvor bare medlemmene av gruppen har tilgang.
  • Informasjonen kan lagres i en egen fildelingstjener hvor eksterne samarbeidspartnere inviteres til å delta.

Det er mange måter å organisere deling av informasjon i Cloudwalker Fildeling ut fra behov og krav til sikkerhet.

Mørketallsundersøkelsen 2014

http://www.nsr-org.no/getfile.php/Dokumenter/NSR%20publikasjoner/M%C3%B8rketallsunders%C3%B8kelsen/M%C3%B8rketall_2014.pdf