På en rosa sky med Cloudwalker

Skal du kjøpe skytjenester? Det er et mylder av skytjenester tilgjengelig på nettet. Det er ikke lett å orientere seg i mulighetene. Dette er en enkel liten oppskrift på hvordan du kan kjøpe skytjenester. Cloudwalker hjelper deg gjerne videre med prosessen.
Som et utgangspunkt for å forstå tilbudene kan en bruke National Institute of Standards and Technology (NIST) sin definisjon av skytjenester. NIST opererer med tre lag av tjenester. Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) og Infrastructure as a service (IaaS).
(http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf).

Saas-paas-iaas
Software as a Service (SaaS) gir deg rett til å bruke en applikasjon. Du får altså en tjeneste med et begrenset utvalg av tilpasninger og deler bruken av tjenesten med andre. Dette skiller seg fra en ASP løsning hvor applikasjonen er satt opp til deg og dine behov.

For å illustrere hvordan NISTs modell fungerer kan vi ta bestilling av en WEB portal. En anerkjent applikasjon for web sider er WordPress. Dersom du bare vil forholde deg til WordPress som administrator kan du leie plass hos noen som leverer WordPress som en tjeneste. Da har du ingen mulighet til å påvirke innholdet i tjenesten utover de funksjonene som er tilgjengelig.

Platform as a Service (PaaS) gir deg en plattform å kjøre applikasjonen din på. Applikasjonen er din, mens du deler plattformen som applikasjonen kjører på. Drift av databaser og overvåking av applikasjonen er gjerne en del av tjenesten du kjøper.
For mange er det ikke ønskelig eller tilstrekkelig å benytte en definert tjeneste.
WordPress kan leveres på ulike plattformer. Den vanligste heter Ubuntu LAMP edition. Den består av Ubuntu som Linux operativsystem og Apache, mySQL og Python som programmer. Tilsammen er dette plattformen som kreves for kjøre WordPress. Du kan leie et slikt miljø som noen setter opp, vedlikeholder, overvåker og drifter for deg. Fordelene ved denne løsningen er at du har kontroll på ytelsen og kan gjøre tilpasninger. Ofte ønsker du å koble portalen med andre applikasjoner og tjenester du bruker.

Fundamentet det hele bygger på er Infrastructure as a service (IaaS). IaaS gir deg de ressursene du trenger av maskinkapasitet, lagringsplass og nettverk for å kjøre dine applikasjoner. Normalt leveres maskiner med operativsystem installert etter ditt valg, mens drift og overvåking av maskiner og nettverk leveres som en tilleggstjeneste.

Dersom du selv har kompetansen og vil sette opp et miljø hvor du har kontroll på hele miljøet med maskiner, lagring og nettverk, kan du leie disse i skyen. Det finnes mange leverandører med ulike former for selvbetjening og kapasiteter tilgjengelig. Har du eget datasenter er det spesielt viktig at du tenker på muligheten til å definere nettverket slik at det integreres med ditt eksisterende miljø.

Som nevnt innledningsvis er dette en forenklet oppskrift på hva du kan kjøpe av skytjenester. Cloudwalker hjelper deg gjerne videre med prosessen både med veiledning, opplæring og tjenester.