Ett år med ”Born On Cloud” SoftLayer

Cloud handler om teknologi og evnen til å standardisere og masseprodusere datakraft. Men det er ikke nok. Det handler også om nye forretningsmodeller. Og nye, raske enkle måter å drive butikk på. Hvor kunden er med og lager, skaper, driver utvikler produktet.

IBM med sine mer enn 100 år som teknologileder forstod det som skjedde og forstod også at ”gamle” IBM ikke kunne bli ”Born On Cloud”. Derfor kjøpte IBM et ”Born On Cloud” selskap og bruker det til å skape transformasjonen. SoftLayer tilfredstiller alle hovedkrav IBM har til et oppkjøp. De var privateid, de hadde et åpent og samtidig teknologisk godt konsept og var samtdig en nisjeleverandør med et stort markedspotensiale.

SoftLayer  er fortsatt et eget selskap som eies av IBM. De fokuserer på å levere cloud Infrastucture as a Service (IAAS), men utvidet med IBM plattformen Pseries. IBM bruker SoftLayer som fundament i sin transformasjon til cloud. 1. juli ble BlueMIx formelt levert som produkt på SoftLayer. BlueMix er IBM sin utviklingsplatform (Platform as a Service – PaaS).  I BlueMix kan du leie på timebasis en rekke mellomvare produkter ferdig konfigurert på timebasis for å drive utvikling og drift av applikasjoner.

Men IBM flytter også andre satsinger i cloud til SoftLayer. Mer enn 100 ulike Software As a Service (SaaS) tjenester er i dag tilgjengelige og disse flyttes fortløpende over til SoftLayer. Watson er leveres som en tjeneste driftet på SoftLayer.

IBM plasserer sin ett år gamle nyervervelse i sentrum av sin transfomasjon. IBM bruker IBM SoftLayer sin IaaS som platform for PaaS og SaaS tjenester.  Men de satser også på SoftLayer som plattform når enterprice kundene starter sin hybrid cloud reise. Gartner spår 70% av enterprice selskaper starter med hybrid cloud i 2015. IBM har allerede startet med å levere SoftLayer til mange av sine outsourcingkunder og er klare. SoftLayer har åpenhet i arkitekturen og et nettverk i og mellom sine datasentre som passer hybrid cloud utviklingen.

IBM satser også 1,2 BUSD i 2014 på å bygge 15 nye datasentre for SoftLayer som gjør det til en global aktør med aktiviter i alle verdensedeler.

SoftLayer feirer et år i IBM og har dokumentert sin plass i IBM sin tranformasjon til nye 100 år som teknologisk leder i verden. IBM laget IT bransjen og vil fortsette å skape IT trendene.

 

Twitter @paulakillie
Mail paul.killie@XyTech.no
Tlf 93005769