Er du en IT kostnad?

Husker du troen på den nye økonomien for 20 år siden? Blendet av dot.com bølgen trodde noen økonomiske prinsipper ville endres. Det skjedde ikke. Men dot.com lærte verden internett sitt potensiale til å for forretningen. I dag ser vi hvordan teknologi utfordrer tradisjonelle forretningsmodeller. Skyteknologien utfordrer hvordan IT teknologi produseres, leveres og konsumeres.

Hva har skjedd etter dot.com?
Internett har blitt nødvendig for alle og snart alt. Det er den foretrukne måten å utveksle informasjon mellom folk, i næringslivet og til offentlige myndigheter. Internett fjerner fysisk avstand og knytter sammen brukere på tvers av geografi, demografi og sosiale lag. Teknologien gir anledning til å produsere tjenester globalt og levere tjenester lokalt.

Er du en IT kostnad I

IT industrien startet trenden med å bygge globale call sentre I land med atraktive finansielle ordninger sammen med utdanning og utvikling av faglige miljøer. Irlands «Keltic Tiger» ( http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_Tiger)  er et godt eksempel. Irland investerte i atraktive skatteordninger og utviklet Call Center ledelse som et fag på universitet.

Globale selskaper organiserer administrative funksjoner i business service senters. Etableringer av slike sentre skjer i lavkostland for å maksimere gevinsten.

India har kopiert den irske modellen ved å utvikle en industrifokusert arbeidsstyrke. Årlig, utdannes over 300.000 master studenter innen IT. Det er 5 ganger mer enn USA har kapasitet til. Tilgangen og kostnaden på denne hjernekapasiteten har gjort tligang til global sourcing nødvendig for alle som leverer IT tjenester og IT prosjekter av noe størrelse.

Hva vil skje?
Cloud gjør det mulig å utvikle economy of scale I IT produksjon. National Institue of Standards and Technology (NIST) har definert 3 lag av skytjenester http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf

  • Infrastructure as a service (IaaS) delivers low cost compute capacity with proven quality.
  • Platform as a service (PaaS) delivers functionality to middleware services for every good business application.
  • Software as a service (SaaS) delivers instant functionality and capacity to every business-side need (including new needs that may develop).

Behovet for teknologi kan dekkes gjennom globale og lokale leverandører som leverer tjenester i disse lagene. IT har akkurat startet denne transformasjonen.

Er du en IT kostnad II

Hvordan unngå å være en teknologikostnad?
Verdien av teknologi er å levere funksjonalitet til forretningen. Funksjonaliteten må møte forretningens behov for å utvikle seg sammen med markedet og raskere enn konkurrentene. Utfordringen for IT avdelingen er å fortsette å levere forretningen bedre teknologi enn alternativer.

Gitt de utfordringene og mulighetene cloud gir, må alle IT avdelinger vurdere tidspunktet for å starte og bruke cloud tjenester. Når og hvrodan flytter intern produksjon av IT tjenester til eksternt forbruk av IT tjenester.

Et sted å start er å evaluere backloggen til IT avdelingen. Hvilke IT  tjenester skal fortsatt produseres og hvilke IT tjenester bør konsumeres som cloud. Finn balansen og behold den gjennom modningen av cloud utviklingen. Belønningen er å unngå å bli et IT kostnad.

Del dine tanker. Kommenter og kontakt meg på:

Twitter @paulakillie
Mail paul.killie@XyTech.no
Tlf 93005769